english flag  dutch flag  

Havstoudd

Det fasta kustartilleriet var direkt anpassat för att försvara våra viktigaste hamnar och basområden. Insprängd i urberget på nordöstra delen av Hemsö ligger ett av de trettio fasta 7,5 cm KA- batterierna som var en viktig länk i det svenska kustförsvaret under det kalla kriget. Batteriet vid Havstoudd avvecklades när det moderna 7,5 cm batteriet m/57 stod färdigt 1962. Batteriet har en centraltunnel varifrån samtliga stridenheter kan nås. Kraftiga stötvågsportar inne i berget gav gott skydd mellan de olika enheterna, förbandet skulle kunna motstå en 20 kilotons kärnladdning med låg luftdetonation. Ny modern eldledning, snabbskjutande kanoner, och en bra utbildningsmiljö var faktorer som betydde mycket för personalen. Batteriet utrustades med eget närluftvärn bestående av 40 mm luftvärnskanon m/36 och ett antal 20 mm automatkanoner m/40. Anläggningen betjänades av drygt 100 man och är ett av de tre artilleribatterier som ingick i Spärrbataljon Hemsö.

I dag utgör batteriets skjutsektor en vacker utsiktsplats mot Höga Kusten.

 

Sociala medier

Hemso fastning on facebook   Hemso fastning on Twiter